ASSTRA » Attualità » Video AsstrA » AsstrA Business » First-person narrative with Dmitry Lagun, CEO at AsstrA-Associated Traffic AG